Koulutusmäärärahojen tulee pysyä tulevalla hallituskaudella vähintään nykyisellä tasolla

Useiden puolueiden puheenjohtajat ovat eri yhteyksissä (mm. OAJ:n vaalipaneeli Educa-messuilla) luvanneet, ettei koulutuksesta enää leikata.  Opetus- ja kulttuuriministeriöön on kohdistunut kuluneen hallituskauden aikana eniten säästötoimenpiteitä kaikista valtiontalouden hallinnonaloista.

Katso täältä, ketkä ehdokkaista lupaavat olla leikkaamatta koulutuksesta.

Keskusta

Kyllä. Tällä vaalikaudella koulutuksesta on leikattu liikaa. Keskustalle koulutus on yksi viidestä strategisesta painopistealueesta ja sen mukaan Suomesta pitää tehdä osaamisen ja uusien oppimisympäristöjen kärkimaa. Koulutussektorillakin pitää hakea digitalisaation ja nykyistä tiiviimmän yhteistyön kaltaisia järkevän tehostamisen malleja. Esimerkiksi paikkakunnilla, joissa toimii sekä yliopisto että ammattikorkeakoulu, on oltava mahdollisuus korkeakoulujen hallinto-, kiinteistö- ja tukipalvelujen yhdistämiseen.”

 

SDP

”SDP:n tavoitteena on saada julkinen talous tasapainoon tulevalla vaalikaudella siten, ettei koulutuksesta tarvitsisi enää säästää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö koulutusjärjestelmässä tarvittaisi myös tulevalla vaalikaudella rakenteellisia ja sisällöllisiä uudistuksia, joiden avulla voidaan turvata koulutuksen laatu ja saavutettavuus.”

 

Kokoomus

”Kyllä. Kokoomus haluaa puolustaa laadukasta koulutusta. Vaikean taloustilanteen vuoksi koulutuksesta on jouduttu säästämään merkittävästi. Korkea osaaminen ja koulutus ovat Suomen kilpailuvaltteja, joiden asema on turvattava. Kokoomus ei halua säästää enempää koulutuksesta.”

 

Perussuomalaiset

”Kyllä.”

 

Vihreät

Kyllä. Maailman paras koulu ei synny säästämällä. Koulutuksesta leikkaaminen on tullut tiensä päähän. Vain riittävillä resursseilla saadaan koulutuksestamme Suomen menestyksen tae ja paras ympäristö yhtä lailla opiskelijalle, tutkijalle ja opettajalle. Korkeakoulujen omat mahdollisuudet kehittää vahvuuksiaan on turvattava sekä nostettava koulutus ja perustutkimus maailman huipulle. Sen pohjalta myös soveltava tutkimus ja innovaatiot syntyvät.”

 

Vasemmistoliitto

Kyllä. Tällä hallituskauden koulutuksesta on leikattu yhteensä noin 1,7 miljardia. Viime kaudella tehty uusi yliopistolaki ja sen myötä tulosajattelun leviäminen koulu- ja tiedemaailmaan sekä leikkaukset ovat asettaneet suomalaisen koulutuksen tasa-arvoisuuden vaaraan. Ensi hallituskaudella ei ole varaa leikata koulutuksesta, sen sijaan tulisi harkita leikkauspäätösten perumista.”

 

RKP

Kyllä, RKP:n mielestä koulutuksesta ei enää voi leikata. Olemme jo äärirajoilla. Koulutuksella on suuri merkitys meidän kilpailukyvylle.”

 

Kristillisdemokraatit

Kyllä. Päätetyt leikkaukset riittävät. Nyt tulee keskittyä sisältöjen kehittämiseen ja mm digitaalisten sovellutusten sisäänajoon.”