YTHS tulee laajentaa koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita

AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon toteuttaa oppilaitospaikkakunta. Kuntien opiskelijaterveydenhuollon resurssoinnissa on todettu merkittäviä puutteita. Yhtenäinen opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus ei toteudu, henkilökuntaa on liian vähän ja erityisesti mielenterveyspalveluihin on hankala päästä. Kuntien välillä on suuret erot. Ammattikorkeakouluopiskelijoille on resurssoitu lääkäripalveluita niin, että yhtä lääkäriä kohden on keskimäärin 13 000 opiskelijaa. YTHS-mallin soveltuvuutta AMK-opiskelijoille testattiin STM:n hallinnoimalla kolmivuotisella kokeilulla (2011-2014) ja kokeilun perusteella YTHS soveltuu hyvin myös AMK-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon toteuttajaksi.

Katso täältä, ketkä ehdokkaista kannattavat YTHS:n laajentamista kaikille korkeakouluopiskelijoille. 

 

Keskusta

Kyllä. Keskustan hallituskaudella käynnistetyn YTHS:n AMK-kokeilun tulokset ovat osoittautuneet rohkaiseviksi. Työ korkeakouluopiskelijoiden tasa-arvoisemman terveydenhoidon puolesta on syytä laittaa takaisin liikkeelle.”

 

SDP

Kyllä. SDP kannattaa YTHS:n palveluiden laajentamista ammattikorkeakouluopiskelijoille.”

 

Kokoomus

Kyllä.  Tehdyn kokeilun tulokset olivat rohkaisevia. Kuitenkin mallin vakinaistaminen valtakunnalliseksi olisi merkittävä uudistus, jonka toimeenpano edel­lyttää lainsäädännön muutoksia, neuvotteluja rahoittajien kanssa ja määrärahojen varaamista valtiontalouden kehyksiin. Malli YTHS:n palve­luiden laajentamiseksi tulee kytkeä osaksi laajem­paa sosiaali- ja terveyspalveluiden ja rahoituksen uudistusta.”

 

Perussuomalaiset

Kyllä.

 

Vihreät

Kyllä. Korkeakouluopiskelijoiden tulisi olla keskenään tasavertaisessa asemassa. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on tehokkaaksi ja toimivaksi osoittautunut tapa järjestää yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuolto. Järkevin ratkaisu on tuoda myös ammattikorkeakouluopiskelijat YTHS:n palveluiden piiriin.”

 

Vasemmistoliitto

Kyllä. On kestämätöntä, että kaikki suomen korkeakouluopiskelijat eivät ole oikeutettuja samantasoiseen terveydenhuoltoon. Ammattikorkeakouluopiskelijat on saatava YTHS:n palveluiden piiriin mahdollisimman pian.”

 

RKP

Kyllä, tämä on ollut RKP:n linja jo pitkään. Se antaisi kaikille opiskelijoille laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut. Koska perustuslakivaliokunta on suhtautunut kriittisesti laajentamiseen pakkojäsenyyden kautta pitäisi harkita AMK opiskelijoille terveydenhoitomaksua, jolla pääsisi YTHS:n piiriin.”

 

Kristillisdemokraatit

Kyllä. YTHS soveltuu kaikille korkeakouluopiskelijoille.”