Utbildning lägger kursen för Finlands framtid

Den höga utbildningsnivån och vårt internationellt erkända skolsystem är hörnstenar i det finska samhället. Genom att satsa på utbildning investerar vi i Finlands framtid. Korrigera Finlands kurs, ge ett utbildningslöfte.

Garantera den finländska framgångssagan – gör inga fler nedskärningar i utblidningen
Vi ska ge studerandena möjligheten att koncentrera sig på sina studier istället för att försvaga studiestödet
Utvidningen av SHVS så att den omfattar alla högskolestuderande är en garanti för morgondagens friska arbetstagare
Avgiftsfri utbildning för alla tryggar jämställdhet och en blomstrande ekonomi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>