Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asema ja rahoitus tulee säilyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksessa

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö on toiminut yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon palveluiden tuottajana jo yli 60 vuotta. YTHS on kunnille edullinen opiskeluterveydenhuollon toteuttaja: palveluiden rahoitus muodostuu suurelta osin Kelan ja opiskelijoiden maksuosuuksista. YTHS tarjoaa laadukkaita terveyspalveluita samantasoisena kaikkialla Suomessa. Laadukkaat ja saavutettavat opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat opiskelu- ja työkyvyn elinehto. Tämän päivän terve opiskelija on tulevaisuuden hyvinvoiva työntekijä.

Katso täältä, ketkä ehdokkaista turvaisivat YTHS:n aseman ja rahoituksen.

Keskusta

Kyllä. Keskusta näkee YTHS:n laadukkaaksi ja kustannustehokkaaksi järjestelmäksi, jonka toiminta ja riittävät resurssit on syytä turvata myös sosiaali- ja terveyspalveluja uudistettaessa.”

SDP

”SDP tavoitteena on turvata laadukkaat terveyspalvelut myös yliopisto-opiskelijoille sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen yhteydessä.”

 

Kokoomus

Kyllä. Korkeakouluopiskelijoiden laadukasta ja kustannustehokasta terveydenhuoltoa on kehitettävä sote-uudistuksen yhteydessä.”

 

Perussuomalaiset

Kyllä.

 

Vihreät

Kyllä. Terve opiskelija opiskelee paremmin. Opiskelijalla on opiskelupaikkakunnasta, koulutusasteesta tai korkeakoulujärjestelmästä riippumatta oltava oikeus riittävään ja asiantuntevaan opiskelijaterveydenhuoltoon. Myös mielenterveyspalveluja on oltava riittävästi saatavilla. Oikein suunnatuilla panostuksilla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen voidaan kaventaa terveyseroja. Sote-uudistuksen osana on tärkeää pystyä purkamaan terveydenhuollon rahoituksen monikanavaisuutta, mutta on päivänselvää, että se ei tapahdu romuttamalla yhden väestönosan erinomaisen toimiva perusterveydenhuolto.”

 

Vasemmistoliitto

Kyllä. YTHS palvelee taloudellisesti erittäin ahtaassa tilassa olevia opiskelijoita. Vaikka pidemmällä aikavälillä tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa rinnakkaisia järjestelmiä olisi mahdollisimman vähän, ei nykyisen järjestelmän purkamista tulisi aloittaa heikossa asemassa olevista. YTHS:n vahvuuksia ovat kustannustehokkuus, erityisammattitaito opiskelijoiden ongelmien ennaltaehkäisyyn sekä maanlaajuus.”

 

RKP

Kyllä, YTHS toimii hyvin ja tuottaa laadukkaat terveydenhoitopalvelut. Olisi järjetöntä vaarantaa YTHS:n asemaa sote-uudistuksessa.”

 

Kristillisdemokraatit

Kyllä. YTHS toimii hyvin.”