Puolueiden kannat

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK pyysivät helmikuussa eduskuntapuolueilta kyllä- ja ei-vastauksia seitsemään opiskeluun, koulutuksen rahoitukseen, opiskelijoiden toimeentuloon ja terveydenhuoltoon liittyvään kysymykseen. Kaikki puolueet vastasivat kyselyyn. Katso puolueiden vastaukset väittämiin:

Koulutusmäärärahojen tulee pysyä tulevalla hallituskaudella vähintään nykyisellä tasolla

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön asema ja rahoitus tulee säilyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenneuudistuksessa

YTHS tulee laajentaa koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita

Tutkintoon johtava koulutus tulee säilyä maksuttomana

Opintotuen tulee säilyä opintorahapainoitteisena

Opiskelijan perheellisyys tulee ottaa opintotuessa huomioon

Jokaisessa maakunnassa tulee olla korkeakoulu

Puolueiden-lupaukset-700x500-1