Maksuton koulutus kaikille turvaa tasa-arvon ja kukoistavan talouden

Laadukas maksuton koulutus muodostaa perustan Suomen talouskasvulle ja tasa-arvoiselle yhteiskunnalle. Koulutuksen maksuttomuus mahdollistaa osaamisen kehittämisen ja sivistyksen kansalaisuudesta tai taustasta riippumatta. Tämä turvaa sen, että pieni maa pystyy valjastamaan saatavilla olevan osaamispotentiaalin täysimääräisesti. Se on välttämätöntä kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi, sillä kehittyneiden OECD-maiden välisessä kilpailussa korkea koulutus on keskeinen talouskasvun eroja selittävä tekijä.

Oikeudenmukaisessa Suomessa koulutus ja sivistys on oikeus, ei etuoikeus. Maksuton koulutus on paras keino turvata yhdenvertaiset kouluttautumismahdollisuudet kaikille. Koulutuksen saavutettavuus ei saa olla kiinni yksilön taustasta tai varallisuudesta. Maksuton koulutus on sekä talouden että tasa-arvon näkökulmasta paras mahollinen investointi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>