Annetaan opiskelijoille mahdollisuus keskittyä opiskeluun eikä heikennetä opintotukea

Opintotuen kiristämisen tie on käyty loppuun. Nyt on aika kääntää katseet korkeakouluihin ja niihin järjestelmiin, joilla tuetaan opiskelijoiden sujuvaa valmistumista: joustavilla opiskelumenetelmillä, mahdollisuudella opiskella ympärivuotisesti ja hyvällä opinto-ohjauksella. Nyt on aika olla tekemättä enää uusia heikennyksiä opiskelijoiden toimeentuloon vaan annetaan opiskelijoille mahdollisuus tehdä työnsä, opiskella ja valmistua.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa perheenlisäyksen tuomia kustannuksia ei oteta huomioon opintotuessa. 60 % opiskelijalapsiperheistä elää suhteellisen köyhyysrajan alapuolella. Suomen tulee tarttua toimeen opiskelijalapsiperheiden aseman parantamiseksi palauttamalla opintotuen huoltajakorotus.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>