Opintotuen tulee säilyä opintorahapainoitteisena

Nykyrakenteinen opintotuki mahdollistaa korkeakouluttautumisen kaikille, sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Se toteuttaa täten perustuslakiin kirjattua sivistyksellistä oikeutta kouluttautua varallisuuden sitä estämättä. Opintotuki on aidosti vastikkeellinen, opintosuorituksiin sidottu etuus.

Katso täältä, ketkä ehdokkaista eivät heikennä opintotukea. 

 

Keskusta

Kyllä. Opintotuki muutettiin lainapainotteisesta opintorahapainotteiseksi Ahon hallituksen toimesta 1990-luvulla, ja seisomme edelleen tämän mallin takana. Lainan osuutta opintotuesta kasvatettiin Kataisen hallituksen toimesta vuonna 2013. Keskustan mukaan opintotuki on opiskelijan sosiaaliturvaa, joka tulee kohdistaa ennen kaikkea pienituloisille, opintosuoritteita riittävän määrän kerääville opiskelijoille.”

 

SDP

Kyllä.”

 

Kokoomus

Kyllä. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus perustuu siihen, että jokaisella on mahdollisuus itsensä sivistämiseen yhteiskunnallisesta asemasta tai varallisuudesta riippumatta. Opintotukijärjestelmä tukee mahdollisuutta opiskeluun ja kouluttautumiseen. Opintotukea tulisi kehittää siten, että se kannustaisi nopeampaan valmistumiseen. Jotta täysipäiväinen opiskelu olisi varmasti mahdollista opintolainan kuukausittaista valtiontakausta voitaisiin korottaa.”

 

Perussuomalaiset

Kyllä. Opiskelijoiden opintososiaaliset edut on yhtenäistettävä. Ammattiin opiskelevien nuorten opintotuen epäkohdat on korjattava poistamalla vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti asuvilta 16-vuotiailta. Opiskelun ohella työssä käyvää ei saa rangaista opintososiaalisia etuja leikkaamalla.”

 

Vihreät

Kyllä. On kestämätöntä, että yhden väestöryhmän pitäisi elättää itsensä lainalla. On käsittämätöntä, että samaan aikaan kun opiskelijoita piiskataan valmistumaan yhä nopeammin, täysipäiväisen opiskelun edellytyksiä – riittävää opintorahaa – ei oltaisi valmiita takaamaan. Yhteiskunnan tasa-arvoa ja menestystä varten juuri mikään ei ole niin tärkeää kuin koulutus: laaja-alainen, monipuolinen, sivistystä ja ihmisten omia valintoja tukeva koulutus, joka antaa ihmisille eväät ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä, löytää paikkansa maailmassa ja rakentaa taidot joita huomisen työelämä tarvitsee. Koulutus kuuluu kaikille, ei vain niille, joilla on varaa.

Siksi opintotuen lainapainotteisuutta ei tule missään tapauksessa lisätä eikä sen saamisen ehtoja kiristää. Opintotukea tulee uudistaa täysipäiväisen opiskelun mahdollistavaksi. Pitkällä aikavälillä on siirryttävä kaikille yhteiseen perustuloon.”

 

Vasemmistoliitto

Kyllä. Opintotukea on vahvistettava mahdollistamaan päätoiminen opiskelu koko maassa. Opintorahan on riitettävä elämiseen ja sen vastikkeellisuutta on lievennettävä. Pidemmän aikavälin tavoite on perusturvan tasoinen perustulo, joka korvaisi opintotuen.”

 

RKP

Kyllä. RKP:n mielestä olisi nyt annettava työnrauhaa opiskelijoille eikä (taas) tehtäisiin suuria muutoksia opintotukijärjestelmään. Meillä on tällä hetkellä monta päällekkäistä mallia käytössä ja olisi hyvä antaa niiden vaikuttaa kunnolla.”

 

Kristillisdemokraatit

Kyllä, opintoraha mahdollistaa täysiaikaisen opiskelun.