Opiskelijan perheellisyys tulee ottaa opintotuessa huomioon

Korkeakouluopiskelijoista joka kuudennella on lapsi tai lapsia. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa opintotukijärjestelmä ei ota huomioon lapsiperheiden erityisasemaa ja vaikeutunutta taloudellista tilannetta. Jopa 60 % opiskelijalapsiperheistä elää köyhyysrajan alapuolella.

Keskusta

Kyllä. Keskustan tavoitteena on köyhien lapsiperheiden parempi hyvinvointi ja toimeentulo. Perheellisten opiskelijoiden jaksaminen ja toimeentulo ovat tiukassa. Huoltajakorotus antaisi vanhemmille paremmat mahdollisuudet edetä opinnoissaan ja poistaisi lapsiperheköyhyyttä. Keskustan tavoitteena on pidemmällä aikavälillä palauttaa opintorahan huoltajakorotus ja korjata asumistukea niin, että asumistuki ei heikkene opiskelijan perheellistymisen seurauksena. Opintotuen lisäksi on kehitettävä muita perheitä tukevia palveluja, kuten kotiapua.”

 

SDP

Kyllä. SDP:n perhepoliittisessa tulevaisuusohjelmassa todetaan seuraavasti: Palautetaan opintorahaan huoltajakorotus. Nostetaan opintotuen tulorajoja opiskelijoille, joilla on huollettavia lapsia. Lähtökohtana on valmistuminen tavoiteajassa. Tulevalla hallituskaudella on kuitenkin tarkkaan harkittava, mitä korotuksia etuuksiin on mahdollista tehdä.”

 

Kokoomus

Kyllä. Lapsiperheiden ja erityisesti perheellisten opiskelijoiden asiat ovat Kokoomuksen po­litiikan teossa keskeisimpiä kysymyksiä.  Huoltajakorotus on perusteltu ja yksi kiireellisimmistä parannuksista opintotukeen, kun valtion taloudellinen tilanne mahdollistaa lisämäärärahan osoittamisen.”

 

Perussuomalaiset

”Ehkä. Opiskelijoiden opintososiaaliset edut on yhtenäistettävä eikä opiskelun ohella työssä käyvää ei saa rangaista opintososiaalisia etuja leikkaamalla.”

 

Vihreät

Kyllä. Opiskelijalapsiperheiden köyhyyteen tulee pureutua parantamalla perheellisten opiskelijoiden sosiaaliturvaa esimerkiksi opintotuen huoltajakorotuksella. Osa-aikaisen opiskelun on oltava mahdollista perheellisille opiskelijoille.”

 

Vasemmistoliitto

Kyllä. Perheellisten ja etenkin yksinhuoltaja-opiskelijoiden on saatava erityistukea.”

 

RKP

Kyllä, jos se on taloudellisesti mahdollista tehdä.”

 

Kristillisdemokraatit

Kyllä, tästä on KD:n vaaliohjelmassa erillinen linjaus.