Jokaisessa maakunnassa tulee olla korkeakoulu?

Tutkimusten mukaan korkeakoulun läheisyys vaikuttaa merkittävästi koulutuspaikan valintaan: esimerkiksi Oulun yliopiston uusista opiskelijoista 74,4 prosenttia tuli vuonna 2013 kotimaakunnasta Pohjois-Pohjanmaalta, Oulun seudun ammattikorkeakouluun tuli Pohjois-Pohjanmaalta 83,3 prosenttia.

 

Keskusta

Kyllä. Keskusta lupaa puolustaa koulutuksen saavutettavuutta voimakkaasti myös tulevalla vaalikaudella. Jokaisessa maakunnassa tulee olla korkeakoulu. Tämän lisäksi monipuolisia koulutusmahdollisuuksia tulee jatkossakin tarjota esim. korkeakoulujen sivutoimipisteiden avulla ympäri Suomea.”

 

SDP

Kyllä. Koulutuksen saavutettavuus on turvattava koko maassa. Korkeakoulujen vaikutus myös alueiden elinkeinoelämälle on merkittävä ja siksi tavoite on tärkeä myös alueellisen tasa-arvon näkökulmasta.”

 

Kokoomus

EOS. Opiskelun ja kouluttautumisen ei tule olla mahdollista vain suurimmissa kasvukeskuksissa. Korkeakouluilla on suuri merkitys maakuntien kehityksen ja osaavan työvoiman kouluttamisen kannalta elinkeinoelämälle. Suomalainen yliopisto- ja ammattikorkeakouluverkko on hyvin hajautunut, minkä vuoksi opetuksen ja tutkimuksen laadun turvaamiseksi korkeakouluja pitää kannustaa erikoistumaan ja keskittymään omien vahvuusalueidensa kehittämiseen. Tämä hyödyntää myös alueen elinkeinoelämää ja opiskelijoita.”

 

Perussuomalaiset

”Korkeakouluverkkoa ei tulisi supistaa. Ammattikorkeakoulujen alueellista vaikuttavuutta kehitettävä syventämällä yhteistyötä entisestään yritysten kanssa > joustavasti opinnoista työelämään.”

 

Vihreät

Kyllä. Ei ole kirkossa kuulutettu, montako maakuntaa Suomessa on järkevää olla, mutta on perusteltua, että jokaisella Suomen merkittävistä maakunnallisista alueista olisi korkeakoulu. Niiden merkitystä alueiden elinvoiman, osaavan työvoiman ja kehittämistyön moottorina ei voi väheksyä.” 

 

Vasemmistoliitto

Kyllä. Korkeakouluverkkoa ei tule karsia eikä korkeakouluja yhdistellä tai lakkauttaa itsetarkoituksellisen erikoistumisen tai säästämisen vuoksi. Koko maassa on oltava kunnolliset opiskelumahdollisuudet. Yliopistojen, yliopistokeskusten ja ammattikorkeakoulujen tasa-arvoinen kehittäminen on avainasemassa myös aluekehityksen kannalta ja koulutuksen lisäleikkaukset vaikuttaisivat varmasti alueelliseen tasa-arvoon.”

 

RKP

”Tärkeintä on koulutuksen laatu. On samalla turvattava riittävä saavutettavuus ja niin että työelämän tarpeet voidaan riittävässä määrin ottaa huomioon.”

 

Kristillisdemokraatit

Kyllä, mutta korkeakoulujen tulee tehdä yhteistyötä ja erikoistua. Tulee luoda riittävän isoja huippuyksiköitä, joihin saadaan houkutelluksi myös ulkomailta tutkijoita ja opettajia.”