Vi ska ge studerandena möjligheten att koncentrera sig på sina studier istället för att försvaga studiestödet

Vi har nått slutet av vägen med åtstramningar av studiestödet. Nu är det dags att rikta blicken mot högskolorna och de system som stöder studerandena i att slutföra sina studier: flexibla studiemetoder, möjligheten att studera året om och god studiehandledning. Nu är det dags att inte längre försvaga studerandenas utkomst, utan istället ge studerandena möjligheten att göra sitt jobb, alltså studera och bli färdiga.

Finland är det enda nordiska land där kostnader som orsakas av tillökning i familjen inte beaktas i studiestödet.
60 % av studerande med barn lever under den relativa fattigdomsgränsen. Finland måste börja förbättra ställningen för studerande med barn genom att återinföra studiestödets försörjartillägg.