Garantera den finländska framgångssagan – gör inga fler nedskärningar i utblidningen

Under den gångna regeringsperioden har finansieringen för högskoleutbildningen skurits ner med hundratals miljoner euro. Högskolorna och studerandena har tvingats leva med konstanta sparåtgärder och osäkerhet. Nedskärningarnas tid är förbi. Bryt inte benen på Finlands framtid genom att göra nedskärningar i utbildningen.

Forskning har visat att utbildning är den enskilda faktor som skapar mest välfärd och ekonomisk tillväxt. Endast en högskoleutbildning av hög kvalitet med tillräckliga resurser kan producera sådan kompetens som behövs för att skapa innovationer och möta framtidens behov. Innovationer skapar ekonomisk tillväxt, välfärd och arbetsplatser. På det här viset värnar vi om vår internationella konkurrenskraft och lyfter vi Finland på fötter från det träsk vi gått ner i.