Tutkintoon johtava koulutus tulee säilyä maksuttomana

Maksuton koulutus kaikilla koulutusasteilla ja opintorahapainoitteinen opintotuki ovat koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon peruspilareita. Maksuton ja saavutettava koulutus aina peruskoulusta korkea-asteelle vähentää yhteiskunnan eriarvoistumiskehitystä ja takaa työelämän osaamistarpeiden täyttymisen myös tulevaisuudessa.

Katso täältä, ketkä ehdokkaista pitävät koulutuksen maksuttomana jatkossakin. 

Keskusta

Kyllä. Keskustan keskeisimpiä periaatteita on, että jokaisen suomalaisen tulee voida kehittää itseään niin pitkälle kuin lahjakkuus ja ahkeruus kantavat, lompakon paksuuteen tai postinumeroon katsomatta. Tämä tarkoittaa maksutonta koulutusta kaikille suomalaisille sekä opiskelijan sosiaaliturvaa, joka mahdollistaa opintielle lähtemisen taloudellisesta taustasta riippumatta. Yhtenä koulutusviennin edistämisen keinona Keskusta kuitenkin näkee lukukausimaksujen perimisen mahdollistamisen EU-ETA -maiden ulkopuolisilta opiskelijoilta korkeakoulujen näin halutessa.”

SDP

Kyllä. Tutkintoon johtavan koulutuksen tulee olla maksutonta suomalaisille ja EU-maiden kansalaisille. Täytyy kuitenkin muistaa, että koulutuksellinen eriarvoistuminen on ollut kasvussa 2000-luvulla. Tästä ovat merkkeinä mm. koulujen välisten oppimiserojen kasvu sekä erojen kasvu maan eri osien välillä. Myös koulutuksen periytyvyys on kasvussa. Tarvitaan määrätietoisia toimia, joilla voidaan vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa tulevalla hallituskaudella.”

 

Kokoomus

Kyllä. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia ovat laadukas ja maksuton koulutus, joka on jokaisen suomalaisen saatavilla huolimatta yhteiskunnallisesta asemasta tai varallisuudesta.”

 

Perussuomalaiset

Kyllä. ETA:n ulkopuolisille opiskelijoille tulee asettaa lukukausimaksut, jotta yliopistoille ja ammattikorkeakouluille saadaan tuloja sekä taloudellisia ajureita ja laatumittareita.”

 

Vihreät

Kyllä. Tasa-arvo ja maksuttomuus, kaikkien ulottuvilla oleva korkeinkin koulutus, ovat suomalaisen yhteiskunnan suuri menestystarina. On sanottava jyrkkä ja ehdoton ei lukukausimaksuille ja kaikille yrityksille vyöryttää maksullisuutta koulutusjärjestelmään. Maksuttomasta koulutuksesta on pidettävä kiinni tasa-arvoisen, kaikille kuuluvan koulutuksen peruspilarina. Koulutuksen maksuttomuus tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi ylioppilaskokeiden tulee olla maksuttomia. Maksuton korkeakoulutus on tehnyt suomalaisesta korkeakoulutuksesta yhden OECD-maiden vähiten periytyvistä.”

 

Vasemmistoliitto

Kyllä. Korkeakouluopiskelun maksuttomuus tulee säilyttää myös ulkomaalaisille opiskelijoille, kaikissa koulutusohjelmissa, toista tutkintoaan suorittaville sekä koko opiskeluaikana.”

 

RKP

Kyllä. Tämä on tasa-arvon kannalta välttämätöntä. Samalla maksuttomuus on osa meidän kilpailukykyämme.”

 

Kristillisdemokraatit

Kyllä, maksuttomana suomalaisille ja EU:n kansalaisille. Sen sijaan mm venäläisille ja muille EU-ETA-alueen ulkopuolelta tuleville voitaisiin säätää esim. 3000 euron lukuvuosimaksu. Kehitysmaista tuleville maksu voidaan korvata kehitysyhteistyövaroista.”