Avgiftsfri utbildning för alla tryggar jämställdhet och en blomstrande ekonomi

Den högklassiga, avgiftsfria utbildningen skapar grunden för Finlands ekonomiska tillväxt och jämlika samhälle. Den avgiftsfria utbildningen gör det möjligt att utveckla studerandenas kompetens och bildning oberoende av nationalitet eller bakgrund. Detta garanterar att vårt lilla land kan utnyttja den tillgängliga kunskapspotentialen fullt ut. Detta är nödvändigt för att styrka den internationella konkurrenskraften, eftersom en hög utbildningsnivå är en central faktor som förklarar skillnaden i den ekonomiska tillväxten mellan de utvecklade OECD-länderna.

I ett jämlikt Finland är utbildning en rättighet, inte ett privilegium. Den avgiftsfria utbildningen är det bästa sättet att trygga jämlika utbildningsmöjligheter för alla. Utbildningens tillgänglighet får inte vara fast i individens bakgrund eller förmögenhet. Den avgiftsfria utbildningen är den bästa möjliga investeringen ur både ekonomins och jämställdhetens synvinkel.