Utvidningen av SHVS så att den omfattar alla högskolestuderande är en garanti för morgondagens friska arbetstagare

God studieförmåga främjar inlärningen och studiernas fortskridande samt skapar en grund för den framtida arbetsförmågan. En studerande med god studieförmåga är morgondagens arbetstagare med god hälsa och arbetsförmåga. Välmående studerande är ett löfte om långa arbetskarriärer.

Över hälften av studerandena har hälsoproblem som påverkar studiernas fortskridande. Därför måste man satsa på studerandenas hälsovård. Studerandenas hälsovårdsstiftelse (SHVS) känner bäst till studerandenas hälsa och erbjuder studerandehälsovård av hög kvalitet på lagstadgad nivå som studerandena är nöjda med.

SHVS verksamhetsförutsättningar bör tryggas i samband med reformer av hälsovårdens struktur och finansiering. Dessutom bör SHVS utvidgas till att omfatta yrkeshögskolestuderande, eftersom deras nuvarande hälsovårdstjänster är mycket bristfälliga. På det här sättet ges studerandena en jämlik ställning där de alla omfattas av god hälsovård.